15.35-16.25 uur

Welke gebouwen heeft een gemeente in de toekomst nog nodig om haar maatschappelijke rol te vervullen?
Waarom is een professioneel publiek vastgoedbeleid een hefboom om klimaatdoelstellingen te realiseren?   
Hoe ontwikkelt mijn gemeente een duurzaam publiek vastgoedbeleid, met inbegrip van een strategische visie?
Hoe kan mijn gemeente hierbij gebruik maken van het door Europa gefinancierd project SURE2050?

Erik van Agtmaal geeft deskundig antwoord op deze vragen. Hij is senior expert energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling bij Factor4, en ondersteunt onder meer lokale overheden bij het duurzaam maken van hun gebouwpatrimonium. Erik is één van de initiatiefnemers achter het SURE2050-consortium.

Partner