9.45-10.35 uur

Studio-1

In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen zo lang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk in de economie gehouden. Producten en gebouwen worden hersteld of gerenoveerd, gedeeld, tweedehands vermarkt en bij ontwerp upgrade-baar of demonteerbaar gemaakt. Voedsel-, water- en energiekringlopen worden gesloten op lokaal niveau. Daarom speelt het lokale beleid zo’n grote rol in de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe kunnen gemeenten, steden en provincies een beleid voeren dat inzet op een circulaire economie?

Timo Wyffels vertelt hoe stad Roeselare vanuit verschillende circulaire projecten verder inzet op een circulair beleid.

Maud Coppenrath licht toe hoe stad Antwerpen samen met haar partners inzet op het slim en minder verbruiken van energie, water, afval en materialen, vanuit de duurzame wijk Nieuw-Zuid.

Partner