zwerfvuil.jpg
Provider image

Het milieuhandhavingsdecreet vervangt en harmoniseert alle handhavingsbepalingen in de bestaande milieudecreten. Moeten gemeenten een eigen milieutoezichtambtenaar hebben? Kunnen gemeenten eigen administratieve sancties bepalen op milieuovertredingen? Wat is voor milieu-toezicht de taakverdeling tussen gemeenten, provincies en Vlaamse overheid? Waar vind ik een modelprotocol voor de samenwerking tussen gemeentelijke milieudienst en de politiezone? Waar vind ik de prioriteitennota voor het vervolgingsbeleid bij milieu-overtredingen?

Milieuhandhaving

Het milieuhandhavingsdecreet vervangt en harmoniseert alle handhavingsbepalingen in de bestaande milieudecreten. Moeten gemeenten een eigen milieutoezichtambtenaar hebben? Kunnen gemeenten eigen administratieve sancties bepalen op milieuovertredingen? Wat is voor milieu-toezicht de taakverdeling tussen gemeenten, provincies en Vlaamse overheid? Waar vind ik een modelprotocol voor de samenwerking tussen gemeentelijke milieudienst en de politiezone? Waar vind ik de prioriteitennota voor het vervolgingsbeleid bij milieu-overtredingen?

Wie ondertekent de brieven?