Parkeerretributie of -belasting: modelreglementen

Hier vindt u een model van reglement van intern bestuur evenals 6 modelreglementen betreffende de retributies en 6 modelreglementen betreffende de belasting. De reglementen zijn aangepast aan de verschillende wets- en decreetswijzigingen sinds de depenalisering van het beperkt parkeren.

Een gemeente heeft de keuze tussen het toepassen van een retributie of een belasting. Het decreet 09.07.2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven vormt hiertoe een duidelijke decretale basis, door expliciet te vermelden "kunnen zij parkeerretributies of -belastingen bepalen".

Wat het reglement van intern bestuur betreft hebt u de keuze:
ofwel brengt u de voorwaarden voor het verkrijgen van een gemeentelijke parkeerkaart, een bewonerskaart en een autodeelkaart samen in één reglement, een reglement van intern bestuur;
ofwel neemt u die voorwaarden op in het retributie- of belastingreglement zelf (bv. de voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonerskaart, neemt u op in het retributie- of belastingreglement hierover, en niet in een apart reglement van intern bestuur).

Op de gedepenaliseerde parkeerovertredingen kunnen gemeenten ook gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toepassen (zoals in Turnhout, Oostende).

 

Er zijn modelreglementen voor:

* retributie betalend parkeren
* retributie bewonersparkeren
* retributie blauwe zone parkeren
* retributie parkeerkaart
* retributie parkeren in zone E9
* retributie parkeerkaart autodelen


* belasting betalend parkeren
* belasting bewonersparkeren
* belasting blauwe zone parkeren
* belasting parkeerkaart
* belasting parkeren in zone E9
* belasting parkeerkaart autodelen

* model reglement van intern bestuur