15.35-16.25 uur

Willen we tegen 2050 klimaatneutraal zijn in Vlaanderen, dan moeten we met z’n allen aan de slag om de klimaatopwarming onder controle te houden. Steden en gemeenten hebben een belangrijke voortrekkersrol. Door zelf onze gebouwen te isoleren, hernieuwbare energie te produceren, duurzaam om te gaan met mobiliteit en zo meer, geven we het juiste voorbeeld aan de burgers en stimuleren we hen om ook aan de slag te gaan. Daarnaast moeten we inzetten op klimaatadaptatie. Zo kunnen we onze samenleving aanpassen aan de effecten die de verwachte klimaatverandering met zich zal brengen. Het in kaart brengen van overstromingsgevoeligheid en het opmaken van een hemelwaterplan zijn maar enkele voorbeelden.

Maar welke stappen zijn er concreet nodig? Hoe stel je een plan op, hoe evolueer je naar een slimme regio, stad of gemeente, hoe maak je je patrimonium energiezuinig, hoe ga je rationeel met water om nu en in de toekomst?

Duurzaam, daar gaan we samen voor. Fluvius ondersteunt je in elke stap van het proces. Ontdek Fluvius' volledige aanbod voor lokale besturen tijdens deze infosessie.

Partner