15.35-16.25 uur

Zaal Grote Post

Hoe zien de politieke partijen het lokale niveau als voortrekker binnen het klimaatbeleid? Wat kunnen de centrale overheden ondernemen om dit lokale beleid te ondersteunen?

We stellen de vraag aan de voorzitters van de politieke partijen. Politicoloog Carl Devos van de Universiteit Gent leidt het debat en stelt de juiste vragen. We kregen intussen bevestiging van Meyrem Almaci (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open-VLD), Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V), Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en John Crombez (SP-A).