Realtime info op het mobiliteitsdashboard in Gent

​De Stad Gent hecht veel belang aan (open) data. Op het Open Data Portaalvan de stad worden datasets ter beschikking gesteld  waarmee studenten, bedrijven, start-ups aan de slag kunnen en toepassingen  mee ontwikkelen. Door het publiceren van open stadsdata wil de Stad Gent creativiteit en innovatie in de stad stimuleren.

De Stad wil ook data toegankelijk maken voor de inwoners, en dit visueel en begrijpbaar voor hen maken. Daarom lanceerde het Regionaal Verkeerscentrum Gent onlangs een mobiliteitsdashboard. ​In één oogopslag krijgt de gebruiker een overzicht van actuele informatie over de weersomstandigheden, het verkeer, de doorkomsten aan openbaar vervoerhaltes, de parkeerbezetting... De Stad combineerde hiervoor eigen en bestaande datasets.  

De Europese Commissie  kende recent een subsidie toe aan het Gentse Verkeerscentrum voor hun project Traffic Management as a Service (TMaaS). Het mobiliteitsdashboard is een eerste voorsmaakje hiervan. Het is de bedoeling dat tegen 2019 Gentenaars niet alleen de mobiliteit in hun buurt zullen opvolgen via het dashboard, maar dat ze ook via sociale media op de hoogte worden gebracht van interessante weetjes en wijzigingen in de omgeving van hun woonplaats en mobiliteitstrajecten (denk aan info over files, wegomleggingen...)  

Wil je graag meer weten over TMaaS of ben je benieuwd naar een stand van zaken van het project? Breng een bezoekje aan hun site.  ookmijn.stad.gent/tmaas.