Recyclagepark: injectienaalden inzamelen

Het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen  (Vlarema) deelt injectienaalden in bij de lijst van klein gevaarlijk afval (kga). Voor de lokale besturen betekent dit dat ze "insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten" gratis moeten aanvaarden op het recyclagepark. De bezoeker is verplicht om de naalden aan te bieden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADR-reglementering. Injectienaalden accepteren in een lege glazen bokaal of in lege plastieken flessen, is dus verboden.

kga-lijst: vlarema art.5.2.2.1
acceptatievoorwaarden: vlarema art.5.2.2.4§1


Een aantal intercommunales en gemeentebesturen bieden inwoners gratis een nieuw naaldcontainertje aan bij het inleveren van een vol. Enerzijds wil men zo de bevolking stimuleren om gebruikte naalden correct aan te bieden, anderzijds is het een kleine tegemoetkoming in de medische kosten van diabetespatiënten.