12.20-13.10 uur

Ook in de voedselketen kunnen we grondstoffen en reststromen veel optimaler benutten, en zo de productie en consumptie van voedsel klimaatneutraler maken.

Voedselverspilling vermijden is de eerste stap. Steden en gemeenten koppelen hun lokaal voedselbeleid of armoedebestrijdingsbeleid meer en meer aan acties tegen voedselverspilling. Maar ook reststromen, zoals niet-eetbare delen van planten of koffiegruis, kunnen worden gevaloriseerd.

  • Jirka Masselis vertelt wat Food Act 13 doet in regio Kortrijk
  • Caroo Torfs getuigt over de Restjesfabrieken van Komosie vzw
  • Zjef Van Acker deelt zijn de ervaringen en inzichten van de stadsboerderij Pad en Stoel, GroeiNEST, AMI’s farm lab & 12 steps to Urban Farming
  • Karin Op de Beeck (Vlaanderen Circulair) vat de inspanningen van de Vlaamse overheid om circulaire voedselketens te realiseren samen

Dit alles onder de deskundige leiding van Hanne Heymans, FoodWIN.

Partner