14.30-15.20 uur

Om de energietransitie te realiseren investeert Elia in aanpassingen en uitbreidingen van het Belgische hoogspanningsnet. Om de energie-infrastructuur van morgen te bouwen zijn sterke partnerschappen nodig. Elia zet in op intensieve samenwerking met gemeentebesturen en een goede dialoog met omwonenden.

In deze workshop toont Elia met concrete voorbeelden hoe het communiceert over infrastructuurprojecten en draagvlak creëert bij lokale stakeholders. Er is ook plaats om jouw ervaringen met communicatie over infrastructuurprojecten te delen. Dankzij jouw inzichten kan Elia de uitvoering van toekomstige projecten en samenwerkingen met lokale gemeentebesturen verder optimaliseren.

Partner