De beschrijving van de organisatiestructuur geeft inzicht in hoe de organisatie in elkaar zit, welke verbindingen er zijn en hoe de organisatie inzet op ontwikkelen en realiseren van haar opdrachten.

Organigram

Een organigram is een schematisch overzicht van de organisatiestructuur.

Zo kan je in één oogopslag heel duidelijk zien hoe de organisatie is opgebouwd en welke afdeling of functies onder welke groep of leidinggevende vallen. Je kan een organigram van de interne werking van een dienst maken en/of de diensten situeren in de ruimere organisatie (= stad, gemeente of OCMW, zorgbedrijf, zorgvereniging, …).

Wat doet VVSG voor je? 

  • Advies bij het uittekenen van de organisatiestructuur van een dienst of de organisatie.