Beleid krijgt in de praktijk vorm door gebruik te maken van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een onderdeel van dit systeem maakt (bv. door procedures of afspraken) duidelijk hoe je werking draait. Je brengt als het ware het radarwerk van je organisatie volledig in kaart en maakt afspraken rond "wie-wat-wanneer-hoe" zal doen. 
Procedures en kwaliteitsdocumenten veranderen continu door wijzigingen in de afspraken binnen je organisatie, nieuwe regelgeving, gebruik van betere technieken, …
Het bespreken, beschrijven en communiceren van processen stelt je in staat de werking van de organisatie op te volgen en indien nodig bij te sturen zonder dat je alles helemaal opnieuw moet uitwerken of uitschrijven.

Hoe je samen met je team een procedure uitbouwt en welke sjablonen je gebruikt, leg je best vooraf vast. Zo krijg je uniforme documenten en zorg je dat de juiste personen betrokken zijn bij het uitwerken van een goed werkend kwaliteitssysteem. 

Wat doet de VVSG voor u?

Gezien iedere organisatie zijn eigenheid geeft, ondersteunt VVSG rond processen vooral op

  • (vrijblijvend) aanbieden van (basis)methodieken 
  • Inspireren door middel van modelprocedures
  • Delen en uitwisselen van praktijkvoorbeelden en ervaringen 

Opleidingen Processen

20 feb '19
06 nov '19
03 okt '19