9.45-10.35 uur

Grote Post

Klimaatdag 2019 wordt feestelijk in gang geschoten met een warm welkom in Oostende door Burgemeester Bart Tommelein

Keynotespreker Bart Strengers werkt voor het planbureau voor leefmilieu (PBL) in Nederland. In deze sessie schetst hij kort het beleid in Nederland. Het is de taak van PBL om de betaalbaarheid van klimaatbeleid door te rekenen. Conclusie was dat de nationale kosten voor het behalen van 49% reductie slechts 0,3 ├á 0,4% van het BNP zou kosten. Bart Strengers gaat ook in op de Regionale Energie Strategie├źn en de taken daarin voor de lokale besturen.