Wat is een zelfevaluatie?


Een zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van de organisatie en wordt door de organisatie zelf verwezenlijkt. De organisatie toont door middel van een zelfevaluatie aan hoe ze haar processen, structuren en resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend ontwikkelt en verbetert.

Een zelfevaluatie is een kritische, systematische en methodische analyse van:

 • De kwaliteit van de dienstverlening
 • De procedures (werkwijzen)
 • De resultaten (aangaande indicatoren en tevredenheid)

Een zelfevaluatie is een combinatie van:

 • Enerzijds een uitvoeringsbeoordeling, gericht op organisatiebeheersing en borging (= werking van de organisatie)
 • Anderzijds een resultaatsbeoordeling, gericht op verandering en verbetering (= het evalueren van doelstellingen)

Doelstellingen van een zelfevaluatie?

Een zelfevaluatie heeft als doel:

 • Te verbeteren
 • Inzicht te verwerven in de werking
 • PDCA-cyclus te realiseren (= permanente verbetercyclus)

Het doel van een zelfevaluatie is het zoeken naar verbetering en het tot stand brengen van een verbeterdynamiek binnen de schoot van een organisatie. Dat wil zeggen dat een zelfevaluatie veelal de start betekent van een (langdurig) kwaliteitstraject of verbeterproces.

Het uitvoeren van een zelfevaluatie moet bovendien bijdragen aan het creƫren van bewustzijn, motivatie en betrokkenheid bij medewerkers om actief deel te nemen aan het kwaliteits- of verbetertraject dat eruit volgt. Medewerkers moeten door middel van de zelfevaluatie geprikkeld en/of gemotiveerd worden om mee in te stappen in de permanente verbeterdynamiek van de organisatie.

Wat doet de VVSG voor jou?

De VVSG heeft via haar Traject naar Uitmuntendheid zelfevaluatie-instrumenten ontwikkeld op maat van alle niveaus, onderdelen en domeinen van het lokaal bestuur. Zo bestaan er op maat uitgewerkte zelfevaluatie-instrumenten in de taal, praktijk en vakjargon van:

 • De gemeenten, OCMW's, politiezones en hulpverleningszones
 • Managementteams (cf. werking managementteams)
 • De sturende/ondersteunende domeinen zoals HRM, financieel management, ICT, interne/externe communicatie, facility management, aankopen en secretariaten (administratieve en juridische ondersteuning)
 • De domeinen van (hulp- en) dienstverlening:
  • Cluster omgeving (ruimte en economie): lokale economie, technische diensten (incl. openbare werken), ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, wonen en mobiliteit
  • Cluster vrije tijd en toerisme: vrije tijd, sport, jeugd, cultuur (incl. cultuurcentra), bibliotheken en toerisme
  • Cluster sociaal beleid, burger en samenleving: burgerzaken, sociale diensten, flankerend onderwijs, mondiaal beleid (internationaal), integrale veiligheid, preventie en handhaving
  • Cluster zorg en welzijn: woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats), lokale dienstencentra, gezins- & thuiszorg en kinderopvang

Rond zelfevaluatie en deze op maat uitgewerkte zelfevaluatie-instrumenten organiseert de VVSG geregeld:

 • Inleidende sessies (inleidende workshops van halve dagen)
 • Meerdaagse zelfevaluatietrajecten
 • Netwerken
 • Werktafels
 • Opleidingen en begeleidingen op vraag