Recente kennisitems

Kennisitem - 18-07-2019
12.07.2019 KB tot uitvoering van de wet 07.04.2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet 01.07.2011 betr. de beveiliging en de bescherming
# Milieu en klimaat, Gezondheidsbeleid, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 15-07-2019
04.07.2019 MB tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 18-07-2019
01.07.2019 MB wijz. MB's ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun, wat betreft de opheffing van de voorwaarde inzake de financiële ratio’s, de verduidelijking van de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijk
# Economie, Milieu en klimaat, SDG's, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 05-07-2019
26.06.2019 MB met betrekking tot de vaststelling van de nadere voorwaarden aangaande de noodzaak van het in-homedisplay bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more