CEMR2020

Auteur:

Gepubliceerd op: 10-02-2020

Local Action. Global Shift. 
Living the Sustainable Development Goals

Innsbruck 6 – 8 mei 2020


De Europese koepel voor lokale besturen CEMR (Council of European Municipalities and Regions) houdt haar tweejaarlijks thematisch congres, dat deze keer volledig in het teken staat van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). De 17 SDGs vormen een universele agenda, waar lokale besturen een belangrijke rol in de uitvoering spelen. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen raken aan vele lokale bevoegdheden (65% van de doelen kunnen maar bereikt worden via actieve betrokkenheid van lokale besturen wereldwijd), ook in Vlaanderen en Europa. De Vlaamse steden en gemeenten spelen een voortrekkersrol in het lokaal vertalen van de SDGs, vandaar dat dit CEMR congres een ideale gelegenheid is om deze pioniersrol uit te dragen en tegelijkertijd ook inspiratie op te doen. Door deel uit te maken van de VVSG-delegatie vormen de Vlaamse gemeente een grote groep op dit CEMR-congres.

Via masterclasses, TED-talks en interactieve sessies krijg je inspiratie over de lokale aanpak van de klimaatverandering, over de integrale aanpak, over de financiering van duurzame ontwikkeling, over het belang van duurzaam lokaal beleid uit andere Europese steden en gemeenten.

De VVSG biedt graag een pakket aan de Vlaamse steden en gemeenten aan om als Vlaamse delegatie deel te nemen aan dit congres:
Pakket 1000 euro: deelnemerskost (600 euro) + 2 nachten verblijf, eigen vervoer*
Pakket 1150 euro: deelnemerskost (600 euro) + 2 nachten verblijf + vervoer met slaapbus**
* Eigen vervoer: met de trein bedraagt de prijs rond 180 euro en met het vliegtuig rond 450 euro (Austrain Airlines)
** Enkel bij voldoende interesse zetten we een slaapbus in. Deze vertrekt op 5/05 rond 20 uur en komt weer in België aan op 9/05 's ochtends.

Deze prijzen zijn geldig tot en met 16 maart, daarna gaat de deelnemerskost omhoog met 90 euro.
Deadline alle inschrijvingen: woensdag 1 april 2020

Maak je interesse zeker al kenbaar bij ons.

Meer info over het congres: https://www.cemr2020.at/en/information/index/1-0.html
Meer info over de VVSG delegatie: bert.janssens@vvsg.be
Inschrijven en praktische info: elke.vandenwijngaert@vvsg.be 

Bert Janssens