© Stad Gent

Auteur:

Gepubliceerd op: 05-02-2020

Al vier Vlaamse verbindingsofficieren aan het werk

Na de brand in het nog te openen tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Bilzen vorig jaar stelde het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) op vraag van Vlaams minister Bart Somers een verbindingsofficier aan. Ook voor de andere toen nog te openen tijdelijke centra gebeurde dit. Vandaag zijn er vier verbindingsofficieren actief.

Op Vlaams niveau werd er met Fedasil en het Rode Kruis afgesproken dat zij het AgII zo snel mogelijk informeren als er een nieuw opvangcentrum zal worden geopend. Zo kan het AgII haar rol voor lokale besturen snel opnemen.
 

Inspelen op lokale noden

Het AgII koos er voor om deze verbindingsofficieren op te nemen binnen haar regionale werking. Deze medewerkers kennen de lokale context zeer goed, hebben expertise in het ondersteunen van de (desbetreffende) lokale besturen, kunnen regionale consulenten actiegericht inzetten en kunnen snel inspelen op actuele noden. 

Enkele initiatieven van deze verbindingsofficieren in samenwerking met het lokaal bestuur:

  • Oprichting van een werkgroep (lokaal bestuur, Fedasil of Rode Kruis, AgII) waar intensief informatie en expertise wordt uitgewisseld en alle aspecten van het tijdelijk noodopvangcentrum nauw worden opgevolgd.
  • Opstelling van een concreet actieplan, waarbij een goede communicatie vooropstaat.
  • Oprichting van een contactpunt waar bewoners in vertrouwen terecht kunnen met vragen, bezorgdheden, meldingen en voorstellen tot vrijwilligerswerk.
  • Opname van een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen op de webpagina van de gemeente.
  • Organisatie van een infomarkt
     

Aanbod integratie en inburgering

Eenmaal het centrum geopend blijft het AgII haar rol spelen bij het aanbod naar het lokale bestuur in het omgaan met diversiteit (onderwijs, jeugd, welzijn) en naar een aanpak op langere termijn rond de spanningen die er kunnen bestaan rond het opvangcentrum. Ook met het opvanginitiatief worden er afspraken gemaakt over screening NT2 van de bewoners van het opvangcentrum, aanbod voor vrijwilligers, afstemming onderwijs, vrije tijd, enzovoort.
 

Meer weten?

Blijf je ook graag op de hoogte van de nieuwe acties van het AgII, of ben je op zoek naar goede lokale praktijken? Met een nieuwe nieuwsbrief inspireert het AgII lokale besturen met antwoorden op integratievragen en voorbeelden uit de praktijk. Benieuwd wat het AgII voor jouw gemeente kan doen? Bekijk het aanbod voor lokale besturen.


Copyright afbeelding: Stad Gent

Sabine Van Cauwenberge