Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2019

Lokale besturen ervaren al een hele tijd dat een betaalbare en kwaliteitsvolle woning huren in hun gemeente niet makkelijk is. Sommige lokale besturen, stedelijke ontwikkelingsbedrijven of intercommunales gaan dan ook zelf of in samenwerking met externe partners, initiatieven ontwikkelen om een goed en betaalbaar huuraanbod te ontwikkelen: we spreken dan over starterswoningen voor jongeren, marktverhuurkantoren, woningen voor wie (net) niet aanmerking komt voor een sociale huurwoning, coöperatieve woonprojecten, enzovoort.

Binnen de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven van de Vlaamse Regering, waaraan de VVSG deelnam, werd een Inspiratieboek ‘Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in Vlaanderen' ontwikkeld. Dit inspiratieboek voor lokale besturen belicht dergelijke projecten, toont op welke doelgroep ze mikken, hoe geschikte gronden of panden worden gevonden, hoe de verhuurrisico's worden opgevangen en hoe het verdienmodel eruit ziet.

Meer info: joris.deleenheer@vvsg.be 

Joris Deleenheer