Openbare werken

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

De Europese richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU inzake overheidsopdrachten werden in België omgezet door de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten. 

De nieuwe reglementering had de bedoeling:

  • voor minder bureaucratie en overtollige regelgeving te zorgen;   
  • de mogelijkheden voor KMO’s om overheidsopdrachten binnen te halen te vergroten;
  • waarborgen voor transparantie en integriteit te leveren zodat corruptie en fraude aangepakt worden;
  • de overheidsopdracht als beleidsinstrument inzake innovatie, milieu en sociale inclusie in te zetten.

Aangezien lokale besturen heel wat overheidsopdrachten gunnen, wil het Europees Comité van de Regio’s samen met CEMR, Raad van Europese Gemeenten en Regio’s, een bevraging doen om na te gaan wat de lokale en regionale aanbesteders hiervan vinden.

De resultaten van de bevraging zullen in de loop van mei aan de respondenten worden toegestuurd. 

Vul de enquête in.

Petra Dombrecht