Auteur:

Gepubliceerd op: 03-07-2019

Word je als ambtenaar of medewerker economie ook soms bevraagd door ondernemingen in je regio in hun zoektocht naar nieuwe werkkrachten? Of zijn leerlingen of scholen op zoek naar ondernemers om duaal mee samen te werken? Syntra Vlaanderen, het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming, vraagt gemeenten om duaal leren mee bekend te maken en ondernemingen warm te maken voor dit traject.

Willen we in Vlaanderen van duaal leren dé leervorm van de toekomst maken, dan is er ook een rol weggelegd voor lokale besturen. Wat je allemaal kan doen als gemeente, kan je raadplegen in een handig overzicht met meer informatie en bijbehorende instrumenten.

Wat is duaal leren?

Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer. Dat biedt heel wat voordelen voor alle partijen. In Vlaanderen volgen nu al zo’n 1.100 leerlingen een duaal leertraject in een proefproject. Vanaf september 2019 wordt duaal leren over heel Vlaanderen uitgerold in 86 studierichtingen. Het leertraject bestaat uit een les- en werkplekcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Een school, centrum voor deeltijds onderwijs of syntra-lesplaats kunnen duaal leren aanbieden. Duaal leren is een kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. De leerling leert een groot deel van de vaardigheden die hij nodig heeft aan in een erkende onderneming samen met de werknemers onder begeleiding van een mentor. Denk aan sectorspecifieke vaardigheden maar ook generieke zoals gepast communiceren, samenwerken, feedback vragen, omgaan met deadlines en werkervaring opdoen tussen de professionals,…

Win-win

Scholieren worden via duaal leren ondergedompeld in de modernste technieken in het hedendaags bedrijfsleven. Ondernemingen beogen dan weer om de jongeren na hun opleiding te kunnen aanwerven. De vraag naar gekwalificeerde werknemers blijft immers zeer groot. Informeer als gemeente jouw ondernemingen over de mogelijkheden van duaal leren of verwijs door en draag zo bij tot een duale regio.

Nog vragen?

Neem contact op met duaalleren@syntravlaanderen.be

Vicky De Kock