Gegevensuitwisseling

Auteur:

Gepubliceerd op: 20-06-2019

Alle dossiers van de digitale bouwaanvraag (DBA) -dossiers van voornamelijk 2017- werden ondertussen succesvol geïmporteerd in de databank van de FOD Financiën.

De koppeling met de omgevingsvergunning -dossiers vanaf 2018- zit nog steeds in testfase. De VVSG blijft bij de centrale overheden aandringen op een snelle en volledig geautomatiseerde gegevensdoorstroming tussen de Vlaamse en de federale overheid. Dat moet het voor de federale overheid mogelijk maken om het kadastrale inkomen (KI) sneller vast te leggen en aan te passen. Het KI vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing én de gemeentelijke opcentiemen, gemeenten hebben hier dus wel degelijk belang bij.

De Fod Financiën heeft informatie over stedenbouwkundige vergunningen nodig om het kadastrale inkomen (KI) te kunnen vastleggen en aanpassen. Tot voor kort zat deze informatie enkel bij de gemeenten. Met de komst van de digitale bouwaanvraag en sinds 2018 de digitale omgevingsvergunning houdt de Vlaamse overheid deze informatie centraal bij. Gemeenten vinden het dan ook maar logisch dat de Fod Financiën de nodige informatie rechtstreeks bij de Vlaamse overheid ophaalt in plaats van bij de individuele gemeenten die zo niet langer als doorgeefluik moeten fungeren.

De VVSG dringt al sinds begin 2017 aan op deze rechtstreekse gegevensdoorstroming. Tot vandaag is deze connectie nog steeds niet geheel gerealiseerd. Nochtans benadrukte de Fod Financiën en de toenmalige minister van financiën Johan Van Overtveld in de zomer van 2018 in een antwoord op onze vraag dat een oplossing op korte termijn mogelijk was. De Fod Financiën maakt zich sterk dat de impact op de gemeentelijke inkomsten in afwachting van een definitieve koppeling gering blijft. Toch dreigen gemeenten in afwachting inkomsten te derven, zegt de VVSG. De te late vaststelling van een nieuw of verhoogd KI ten gevolge van de manke gegevensdoorstroming tussen Vlaanderen en federaal betekent geen onroerende voorheffing en dit betekent geen gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing…

Ward Van Hal