Gepubliceerd op: 14-05-2019

De Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht (B.S. 27.04.2018, inforumnr. 319511) trad in werking op 1 november 2018. De hervorming van het ondernemingsrecht houdt een aantal belangrijke aanpassingen in, met ook implicaties voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen. Wat verandert er?

 

1. Begrip 'onderneming' verdwijnt

In de KBO wordt het begrip 'ondernemingen' vervangen door 'geregistreerde entiteiten' of kortweg 'entiteiten'. De termen 'ondernemingsnummer' en 'Kruispuntbank van Ondernemingen' daarentegen blijven behouden.

 

2. Termen 'ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid' verdwijnen

Als gevolg van het afschaffen van de verouderde basisbegrippen zoals handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden 'handelsonderneming', 'niet-handelsonderneming naar privaat recht' en 'ambachtsonderneming' die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid 'inschrijvingsplichtige onderneming'. De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid 'inschrijvingsplichtige onderneming' op 1 november 2018.

 

3. Onderscheid tussen burgerlijk en handelskarakter van vennootschap verdwijnt

Rechtsvormen die beginnen met 'Burgerlijke vennootschap onder de vorm van', worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter. 

 

4. Meerdere contactgegevens  kunnen worden ingeschreven in KBO 

Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.

 

5. Rechtbank van koophandel heet voortaan ondernemingsrechtbank

De gemoderniseerde wet wijzigt ook de naam van de rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank. De hervorming ontmantelt na 211 jaar het wetboek van koophandel dat opgaat in het wetboek van economisch recht.

De ondernemingsrechtbank zal ook bevoegd worden voor landbouwers, vrije beroepers en vzw's. Zij worden ook als ondernemingen beschouwd en zullen een ondernemingsnummer moeten hebben.

Op de website van de FOD Economie vind je een overzicht van alle wijzigingen.

Vicky De Kock