Auteur:

Gepubliceerd op: 25-06-2019

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft een nieuwe City of Things oproep gelanceerd. Er is opnieuw 4 miljoen euro vrijgemaakt voor smart-cityprojecten van steden en gemeenten. De steun bedraagt maximaal 300.000 euro per project en is grotendeels bestemd voor het inkopen van externe expertise en ondersteuning bij de totstandkoming en uitrol van het project.

Komen in aanmerking: projecten die een antwoord willen bieden op een maatschappelijk probleem of een lokale uitdaging (op vlak van zorg, samenleven, mobiliteit, veiligheid, klimaat, vrije tijd…) en waarvoor het bestuur gebruik wil maken van het Internet of Things, (open) data of andere innovatieve technologie. Projecten met als doel het louter digitaliseren of automatiseren van processen of oplossingen komen niet in aanmerking. Samenwerking met externen (ondernemingen, kennisinstellingen…) is een belangrijke voorwaarde. Bovendien moet het project een voldoende innovatief karakter hebben. Het gaat hierbij niet over het aankopen van reeds bestaande marktklare oplossingen of zogenaamde 'off-the-shelf'-technologie, tenzij deze oplossingen nog gevalideerd moeten worden in een (nieuwe) gebruikersomgeving.

Jouw lokaal bestuur moet in zijn aanvraag kunnen aantonen dat het de oplossing effectief wil implementeren/aanbesteden. Dat kan doordat de concrete doelstelling of het project opgenomen is in het bestuursakkoord en/of dat er reeds in budget voorzien is voor de implementatie.

Een project indienen kan tot 1 oktober. Opgelet, enkel steden en gemeenten kunnen een project indienen. Andere stakeholders zoals intercommunales, bedrijven, consortia, kennisinstellingen… kunnen evenwel als partner meewerken aan een project. Uiteraard moet de wet op de overheidsopdrachten worden gerespecteerd. Je vindt alle informatie en het aanvraagformulier op de website van Vlaio.

Ben je op zoek naar inspiratie voor deze oproep? Neem dan zeker eens een kijkje op onze smart city-website of scrol door de vele smart city-praktijken in onze Vlaamse steden en gemeenten.

Nathalie Dumarey