Kansspelen

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Om een vergunning klasse C te verkrijgen is een advies van de burgemeester inzake kansspelinrichting klasse III nodig. Het typedocum​ent voor dit advies is aangepast in het KB van 11 oktober 2018 ( Belgisch Staatsblad 31 oktober, inforumnummer 324964).  De adviestermijn wordt verlengd van 1 naar 2 maanden en proces-verbalen van de politie voor welomschreven zaken kunnen ook aangehaald worden in het advies.

Verder worden in het KB van 25 oktober 2018 (Belgisch Staatsblad 31 oktober 2018, inforumnummer 324966) ook het aantal kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III beperkt tot maximaal twee automatische kansspelen (zoals nu het geval is) en twee automatische kansspelen met verminderde inzet (wat nieuw is). Dit KB treedt echter pas in werking op 1 januari 2019.

Ten slotte is er het wetson​twerp kansspelen​ waarover de VVSG een advies  ​heeft uitgebracht: enkele krijtlijnen bij dit advies zijn een grotere bevoegdheid voor de gemeenten zowel bij het toekennen van vergunningen voor kansspelen als bij de handhaving, en een betere samenwerking tussen gemeenten en de kansspelcommissie. 

Het wetsontwerp vinden we ook een uitgelezen kans om een aantal andere problematieken wettelijk te regelen, met name het kienen en de (schijn)dagbladhandelaars.​

Stefan Thomas​

Stefan Thomas