Auteur:

Gepubliceerd op: 24-09-2019

Gemeente- en OCMW-raadsleden die hun lokaal mandaat combineren met een werkloosheidsstatuut, kunnen de inkomsten uit hun mandaat als raadslid én hun werkloosheidsuitkeringen onbeperkt combineren. Dat gold nog niet voor wie lid is van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Een recente aanpassing van het basisbesluit op de werkloosheidsreglementering zet dit nu recht, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Leden van het BCSD die hier dit jaar al problemen mee hebben ondervonden, kunnen dit dus nu laten rechtzetten.

Let wel: net zoals voor de raadsleden geldt deze gunstige cumulatieregeling enkel voor de presentiegelden als gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en lid van het BCSD. Andere (afgeleide) inkomsten, bv. als lid van de politieraad, bestuurder in een welzijnsvereniging of bestuurder in een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hebben dus wél steeds een invloed op het bedrag van de werkloosheidsuitkering.

Wetgeving: KB van 10 september 2019 tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Inforumnr. 331.735.

David Vanholsbeeck