Afvalbelasting

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Een restafvalzak van 60 liter moet tussen 0,825 euro en 2,475 euro kosten. Dat is een gevolg van de indexering door OVAM van de belastingtarieven die gemeenten moeten toepassen bij het aanrekenen van de kosten voor afvalbeheer. De nieuwe tarieven kun je vinden op de website van OVAM.

De regels over gemeentelijke afvalbelastingen staan in het Vlarema, uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet. Zo moeten gemeenten het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen bij het aanrekenen van de kosten aan de burger. Bijlage 5.1.4 van het Vlarema bevat minimale en maximale belastingtarieven voor huisvuil en grof vuil. Daardoor moet de inzameling van grof vuil vanaf de eerste kilogram betalend zijn. Elk jaar indexeert OVAM deze tarieven. Gemeenten kunnen een afwijking op het maximumtarief voor huisvuil aanvragen als blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn.

Piet Coopman