Auteur:

Gepubliceerd op: 23-09-2019

Handelaars die hinder ondervinden ten gevolge van openbare werken, kunnen sinds 1 juli 2017 in welomschreven gevallen beroep doen op een hinderpremie van 2000 euro. Deze maatregel is intussen goed gekend en ingeburgerd. Er zijn evenwel nog andere specifieke maatregelen mogelijk: fiscale maatregelen, uitverkoop, tijdelijke werkloosheid, RSZ-kortingen, enzovoort.

Op vraag van de VVSG (zie VVSG-nota hinderpremie 3.2) heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen een overzicht gemaakt van andere maatregelen. Jammer genoeg ontbreekt enige verwijzing naar dit overzicht in hun brieven over de hinderpremie naar individuele handelaars (en gemeenten).

Stefan Thomas