Informatieveiligheid

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

 

De Liga voor de Mensenrechten vzw lanceerde een Privacy App die gebruikers ervan inzicht biedt in de informatie die de overheid over hen verzamelt. Daarbij wil de Liga kritisch informeren over de hoeveelheid data die de overheid verzamelt over inwoners. Tegelijk vraagt de Liga zich af of deze gegevensverzameling wel altijd noodzakelijk en transparant is.

Samen met de werkgroep informatieveiligheid werkt de VVSG al jaren aan meer bewustwording rond privacy en informatieveiligheid bij lokale besturen. Op 2 april 2019 organiseerde de VVSG de inspiratiedag Data in het Lokaal Bestuur: voor een slim beleid en dienstverlening waarbij veel aandacht ging naar een doordacht gebruik van data door overheden. Op deze inspiratiedag gaf Mirko Tobias Schaefer, oprichter van de Utrecht Data School, een keynote speech. Hij ontwikkelde een tool die lokale besturen kunnen gebruiken om bij de start van een nieuw dataproject de ethische aspecten helder te krijgen. De Utrecht Data School deed al veel onderzoek naar de maatschappelijke impact van dataficatie van lokale besturen. Dat alles kan bijdragen tot een nog meer doordacht gebruik van data door overheden en een nog betere bewustwording bij overheden en burgers. Dat vormt bovendien een van de strategische doelstellingen uit het VVSG-memorandum 2019 waarin gemeenten zich engageren zich voor een doordachte datahuishouding met oog voor aspecten rond informatieveiligheid en privacy.

Raadpleeg hier de Privacy App. Hier verneem je meer achtergrondinformatie en lees je het privacybeleid van deze App. Verder maken we u warm voor GDPR Salon 2019 op vrijdag 24 mei 2019 in Brussel.

Tom De Schepper