Auteur:

Gepubliceerd op: 17-09-2019

De Europese Commissie heeft een publieke consultatieronde geopend over de oriëntatie van de eerste twee jaar van hun toekomstig Digitaal Europa-programma. Dit programma beslaat de periode 2021-2027 en heeft als doelstelling om te investeren in digitale technologieën die een meerwaarde kunnen betekenen voor burgers en bedrijven.

De Commissie is volop bezig met het uitwerken van dit programma, dat een investering van 9,2 biljoen euro inhoudt voor het verkennen en gebruiken van innovatieve digitale technologieën in vijf domeinen: supercomputing, artificiële intelligentie, cyberveiligheid, digitale skills en een domeinoverschrijdend gebruik van deze technologieën in onze maatschappij en economie, in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Wat is jouw mening over de huidige digitale transformatie die onze maatschappij en economie doormaken? Welke rol zie je hiervoor weggelegd voor Europa en welke rol kunnen centrale overheden en het lokaal bestuur opnemen? Hoe kunnen we verzekeren dat inwoners, de economie en de publieke sector gebruik kunnen maken van de voordelen die digitale technologieën met zich meebrengen? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de digitale transformatie en ontbreken op vandaag? Geef jouw mening via de online publieke bevraging. Dit kan nog tot 25 oktober.

De ontvangen input zal de Commissie helpen om de draft van het programma Digital Europe verder te verfijnen en focus te leggen. Dit zal ook de basis vormen voor concrete werkprogramma’s en projectoproepen voor de eerste twee jaar van het programma.

Nathalie Dumarey