Gepubliceerd op: 06-02-2020

Middelen voor 2020 verhoogd

De middelen waarover het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector beschikt voor de financiering van bijkomende tewerkstelling in de non-profit sector, werden verhoogd voor het jaar 2020.

Het Beheerscomité van de Sociale Maribel heeft beslist om een deel van de bijkomende middelen aan te wenden voor een verhoging van de financiering van de bestaande arbeidsplaatsen en een deel voor de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

Het jaarbedrag voor de bestaande arbeidsplaatsen bij de lokale besturen toegekend vóór 1 januari 2020, wordt verhoogd met 1.000 euro naar respectievelijk 31.906,52 euro voor de contractanten en 36.665,96 euro voor de statutairen.

De nieuw toegekende arbeidsplaatsen vanaf 2020 zullen gefinancierd worden aan een hoger maximumbedrag. Voor de besturen zal dit zowel voor contractanten als voor statutairen 42.000 euro zijn.
 

Beperkt aantal nieuwe plaatsen - aanvragen voor 20 maart

Door de verhoging van de jaarbedragen, is het aantal beschikbare nieuwe arbeidsplaatsen beperkt. Dit betekent dat aan de lokale besturen (over heel België) 163 voltijdse equivalenten aan nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden toegekend.

De aanvragen voor nieuwe arbeidsplaatsen moeten ten laatste op 20 maart 2020 ingediend zijn bij de RSZ.
 

Meer info

Lees meer over de te volgen procedure en geldende criteria.

Opgelet: hou ook rekening met de wijziging van de referentieperiode die van toepassing is vanaf het jaar 2019. Meer informatie hierover vind je in de instructies van de RSZ, die ter verduidelijking ook enkele voorbeelden uitwerkte.