Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

De Vlaamse regering keurde een eerste keer een Besluit goed dat de spelregels op het vlak van ruimtelijke ordening versoepelt. Het gaat om verschillende, meestal kleinere wijzigingen, onder andere:

  • het wordt mogelijk om zonder vergunning o.a. een vrij beroep, winkel of kantoor te vestigen in een woning die gelegen is in een verkaveling, voor zover die functie 'complementair' is aan het wonen én de verkaveling ouder is dan 15 jaar. Nu bestaat deze mogelijkheid al voor woningen gelegen in woongebied;
  • een reeks vrijstellingen van vergunningsplicht wordt uitgebreid; zo hoeft straks een bestaande pyloon niet langer exact op de zelfde plaats vervangen te worden, maar mag hij - onder bepaalde voorwaarden - ook zonder vergunning opnieuw worden opgetrokken op een licht andere plek;
  • de medewerking van een architect was al niet nodig voor de plaatsing van veranda's, maar straks is dit evenmin nodig voor vergelijkbare constructies als die voor minimaal 75% uit glas bestaan. In de praktijk was er steeds meer discussie over wat met het begrip 'veranda' wordt bedoeld;
  • het aanpassen of uitbreiden van zonevreemde sportterreinen of hun accomodaties wordt gemakkelijker. Daarvoor hoeft immers voortaan veelal geen uitvoeringsplan meer te worden opgemaakt, omdat het afwijken van de bestemmingsvoorschriften - onder voorwaarden- mogelijk wordt. Zo moet de sportclub een openbaar karakter hebben en aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie of erkend zijn door de gemeente;
  • de aanleg van koude- en warmtenetten wordt gestimuleerd door deze infrastructuur op dezelfde manier te behandelen als openbare elektrische leidingen of openbare gasleidingen;

Opgelet: De regelgeving is nog niet definitief: eerst moet de Raad van State nog advies geven en op basis daarvan kunnen de teksten nog worden gewijzigd. De VVSG is overigens niet om advies gevraagd.

Lees hier het ontwerp Besluit en de toelichting.

Meer info of reactie: Xavier Buijs, stafmedewerker RO,VVSG

Xavier Buijs