Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2019

Wanneer u een bestek moet opstellen voor een overheidsopdracht in het kader van wegenbouw of een wegherinrichting, dan kan u beroep doen op een standaardbestek (of typebestek) met standaardeisen. Het Standaardbestek 250 (of typebestek 250) voor de wegenbouw bevat standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en groenaanleg.

U kan dit bestek downloaden op https://wegenenverkeer.be/standaardbestek

Ook vindt u meer info op https://www.vlaanderen.be/het-standaardbestek-250-voor-wegenbouw

Volg daarnaast de richtlijnen voor het gebruik van de juiste prijsherzieningsformules in dat kader. Een verkeerde prijsherzieningsformule in het bestek kan immers heel wat discussies veroorzaken.

Petra Dombrecht