Auteur:

Gepubliceerd op: 17-05-2019

Gemeentelijke vzw’s zullen tegen 30 september 2019 hun uiteindelijke begunstigden moeten registreren in het UBO-register.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijke begunstigde) heeft tot doel informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts en vindt zijn oorsprong in een Europese Richtlijn ter voorkoming van het witwassen van geld. Voor de vzw’s betekent dit dat zij de leden van de raad van bestuur, vertegenwoordigers en bestuursleden moeten registreren. Deze personen kunnen, indien zij al correct zijn opgenomen in de Kruispuntbank Ondernemingen, automatisch geïntegreerd worden in het UBO-register. Je moet nagaan of de informatie in de KBO correct en actueel is en deze bevestigen in het UBO-register. Meer informatie is te vinden op de website van de FOD Financiën.

In tegenstelling tot gemeentelijke vzw’s zijn de autonome gemeentebedrijven en andere entiteiten met een sui generis statuut, niet onderworpen aan de verplichtingen van het UBO-register. 

Ben Gilot