Auteur:

Gepubliceerd op: 19-09-2019

Bijna elke gemeente heeft ermee te maken: een verwaarloosd bedrijfsgebouw in een woonwijk waar alle mooie toekomstideeën botsen op een juridisch of financieel knelpunt. Of een ontwikkelaar die een zoveelste ‘schitterend gelegen’ woonproject wil realiseren op een leegstaand fabrieksterrein in de kern, terwijl starters, kleine maakbedrijven en andere lokale kmo’s smeken om een geschikte locatie.

Hoe kan je van zo’n kankerplek of een schijnbaar onontwarbare situatie evolueren naar een bruisende plek die bijdraagt aan de vitaliteit van je gemeente én nabije tewerkstellingskansen biedt voor je inwoners? Hoe vermijd je dat perfect verweefbare ondernemingen de laatste schaarse plaatsen innemen op de kmo-zone of het bedrijventerrein buiten de kern, of helemaal wegtrekken uit je gemeente?

Oproep tot 14 november: economische verweving

Met de oproep ‘Van leegstand naar verweven locaties II’ bieden de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Agentschap Innoveren & Ondernemen een unieke kans op gratis externe expertise. Van een uitgebreid juridisch en/of financieel advies, over begeleiding bij bewonersparticipatie en ontwerpend onderzoek tot ondersteuning bij de onderhandelingen met ontwikkelaars en eigenaars.

De deelnemende gemeenten kunnen niet alleen een transformatieproces realiseren van een (voormalige) bedrijfslocatie tot een verweven werkplek. Zij zullen ook deel uitmaken van een gezamenlijk leertraject waaruit inzichten en instrumenten voortvloeien die ze nadien ook kunnen toepassen op gelijkaardige sites. De begeleiding start in maart 2020 en loopt 3 jaar.

De initiële deadline is nu verlengd. Elke stad of gemeente kan zich aanmelden tot en met 14 november aan de hand van een beknopt aanvraagsjabloon. We raden je aan voorafgaandelijk contact op te nemen om de haalbaarheid af te toetsen en om bijkomende suggesties te krijgen i.v.m. je projectidee.

Meer info: projectoproep, aanvraagsjabloon, presentatie infosessie. Of via bart.palmaers@vvsg.be.

Bart Palmaers