Auteur:

Gepubliceerd op: 08-02-2020

De VVSG heeft opnieuw klacht ingediend bij de FOD Economie tegen het bestaan van de website http://vzw-ocmw.be/ (‘Ons centraal maatschappelijk welzijn’) waar mensen o.a. advies tegen betaling en adressen kunnen aankopen. Men misbruikt bewust de naam OCMW om vertrouwen te winnen van mensen die vaak kwetsbaar zijn en geen uitweg zien. Dat is bedrieglijk, minstens misleidend. 

Wie hulp nodig heeft of met vragen zit, wendt zich best tot de sociale dienst in zijn gemeente (OCMW, Sociaal Huis,...) waar hij of zij verblijft. Daar zal een opgeleid maatschappelijk werker de situatie bekijken en een dossier opmaken dat streeft naar de meeste passende hulpverlening. Indien nodig zal men doorverwijzen naar een andere dienst of organisatie. Een OCMW verkoopt nooit maatschappelijke hulpverlening noch adressen. Voor een wettelijk adres moeten mensen naar de dienst bevolking in de gemeente waar ze verblijven. Ook een referentieadres is mogelijk bij een OCMW of particulier binnen de grenzen van de wetgeving. 

In 2010 heeft de VVSG al eens klacht ingediend tegen deze website. De Economische Inspectie van FOD Economie bevestigde dat de website ten onrechte de indruk wekte uit te gaan van een OCMW. Er werd toen een PV opgesteld tegen de overtreder en een minnelijke schikking voorgesteld. 

Omdat de onaanvaardbare praktijken en het misbruiken van de naam OCMW verdergaan, was het tijd voor een nieuwe klacht. We hebben ook het kabinet van federaal minister van Werk, Economie en Consumenten op de hoogte gebracht. 

Nathalie Debast