Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Mensen in armoede ondersteunen tijdens de Corona crisis

Wat kunnen lokale besturen betekenen?

Opleidingen 

Recente kennisitems

Kennisitem - 06-04-2020
Federale Prijs Armoedebestrijding 2020
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 06-04-2020
01.04.2020 BVR tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 02-04-2020
Portaal Preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 31-03-2020
24.03.2020 BVR tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang [ Coronavirus ]
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer