Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

03 maa '20

Recente kennisitems

OCMW-verhaal: Verloren vader 1
Kennisitem - 07-02-2020
OCMW-verhaal: Verloren vader
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociale dienstverlening, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Labo lokale burgerparticipatie: neem deel 2
Kennisitem - 13-02-2020
Labo lokale burgerparticipatie: neem deel
# Participatie, SDG's, Innovatie en digitale transformatie, Vrijetijdsbeleid, Armoede, Bestuur Lees meer
OCMW-verhaal: Van ver- en wantrouwen 3
Kennisitem - 27-01-2020
OCMW-verhaal: Van ver- en wantrouwen
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociale dienstverlening, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 KB tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten voor de uitvoering van art. 4 van de wet 21.11.2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer