Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Shirley Ovaere Stafmedewerker
Praktijk informatie

Oproep tot 24 mei: Federale Prijs Armoedebestrijding

# Samenleving, gezin & welzijn Lees meer

Mensen in armoede ondersteunen tijdens de Corona crisis

Wat kunnen lokale besturen betekenen?

Opleidingen 

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-06-2020
26.06.2020 KB nr. 40 wijz. KB nr. 22 van 04.06.2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19- slachtoffers [ Coronavirus ]
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 29-06-2020
26.06.2020 KB nr. 44 betr. de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contacton
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 30-06-2020
26.06.2020 BVR wijz. KB 23.03.2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan, wat betreft de afschaffing van de vestigingspremie
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 02-07-2020
25.06.2020 MB tot uitvoering van het BVR 01.04.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsonderst
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer