Niet te missen

23 mei '19
21 nov '19

Ons team

Volg ons op Facebook

Ook interessant

Recente kennisitems

Kennisitem - 17-10-2019
01.10.2019 Oproep sociaal ondernemen - oprichting 2019
# Economie, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 17-10-2019
01.10.2019 Subsidieoproep: Sociaal ondernemen – Innovatie – ronde 4 - Innovatie binnen bestaande sociale economie-ondernemingen - Nieuwe activiteiten – bedrijfsprocessen - samenwerkingsmodellen
# Economie, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 01-10-2019
24.09.2019 Dec. wijz. wet 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15.02.2019 betr. he
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-09-2019
17.05.2019 BVR tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het dec. 26.04.2019 betr. de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more