Recente kennisitems

Kennisitem - 25-06-2019
06.02.2019 V. nr. 3029 (K.): Oudercoördinatie
# Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 21-06-2019
12.06.2019 KB houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van art. 6, par. 6, van de wet 27.02.1987 betr. de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
# Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 14-06-2019
26.05.2019 KB wijz. KB 03.09.2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon
# Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 21-06-2019
24.05.2019 BVR wijz. BVR 16.09.1997 betr. de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te ste
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more