Recente kennisitems

Kennisitem - 30-08-2019
30.08.2019 Beslissing 01.02.2007, gewijzigd door de beslissingen van 11.03.2010, 23.09.2010, 14 en 28.03.2019, tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en de vormingen die ze organiseren, de minimale vor
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 13-08-2019
29.07.2019 KB wijz. KB 06.07.1981 betr. de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 21-08-2019
29.07.2019 KB tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de art. 498/3, par. 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, par. 4, Burg.W.
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 29-07-2019
17.07.2019 Instructies betr. het recht van inzage bij het OCMW in de materies waarvoor de POD MI bevoegd is [+ Wegwijs in het recht op inzage van jouw persoonsgegevens]
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more