Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met tom.deschepper@vvsg.be.

Recente kennisitems

Kennisitem - 17-06-2020
15.06.2020 KB tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet 20.05.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 [ Coronavirus ]
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 13-05-2020
13.05.2020 KB tot verlenging van de maatregelen genomen bij het KB nr. 3 van 09.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 15-05-2020
13.05.2020 Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet 21.12.1998 betr. de veiligh
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 29-04-2020
28.04.2020 KB tot verlenging van de maatregelen genomen bij het KB nr. 3 van 09.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer