Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met tom.deschepper@vvsg.be.

Recente kennisitems

Kennisitem - 14-08-2020
31.07.2020 Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 07-08-2020
31.07.2020 Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie - Geavanceerde elektronische zegels voor de kopieën van processen-verbaal (art. 92)
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-08-2020
29.07.2020 MB tot vaststelling van de samenstelling en de nadere werkingsregels van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 15-07-2020
08.07.2020 Wet wijz. wet 21.03.2018 wijz. wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en wijz. wet 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet 30.11.1998 houden
# Preventie en veiligheid, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer