Recente kennisitems

Kennisitem - 03-07-2020
01.07.2020 MB wijz. van de bijlagen bij het MB 09.06.2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID−19 [ Coronavirus ]
# Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 30-06-2020
30.06.2020 MB houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Economie, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Veiligheid, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 03-07-2020
Zomerstraat [ Coronavirus ]
# Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 03-07-2020
24.06.2020 Bijzondere-machtenbesluit [ KB ] nr. 37 tot uitvoering van art. 2 en 5 van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteun
# Personeel, Preventie en veiligheid, Bestuur, Veiligheid Lees meer