Op dinsdag 24 maart en woensdag 1 april 2020 kunnen tien Algemeen Directeurs een parlementaire stage volgen in het Vlaams Parlement. Op deze manier kan men kennismaken maken met de werking van het Vlaams Parlement achter en voor de schermen.  

Het doel van de parlementaire stage is om de stagiairs inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. Ter plaatse aan de lijve ondervinden hoe het parlement en de parlementsleden werken, biedt de ideale manier om wederzijds begrip te creëren.

Iedere stagiair krijgt tijdens deze dagen een parlementslid als meter of peter om hen daarbij te begeleiden.

 

Programma

Dag 1: dinsdag 24 maart 2020 
Verwelkoming door de Voorzitter, Liesbeth Homans. Nadien volgen de stagiairs hun meter of peter naar de fractievergadering. Na een gezamenlijke lunch wonen zij een commissievergadering bij met hun peter/meter.
 

Dag 2: woensdag 1 april 2020
Ontvangst door de Secretaris-Generaal van het Vlaams Parlement, Martine Goossens. Om 10 uur treden de stagiairs in debat via een rondetafelgesprek met de parlementsleden. De onderwerpen worden vooraf aangereikt door de stagiairs. Na de lunch, wonen de deelnemers de plenaire vergadering bij. Daarna is er een afsluitend moment voorzien.

 

Ben je geïnteresseerd? 

Stuur een mail uiterlijk tot 23 februari as naar ann.ronsmans@vvsg.be met daarin tevens de thema’s voor het rondetafelgesprek die jij graag aan bod ziet komen. 

We verontschuldigen ons alvast voor de zeer krappe timing.

 

Praktisch

Wanneer
dinsdag 24 maart en woensdag 1 april 2020 
Beginuur: 9u30 (onthaal om 9 uur) 
Einduur: individueel af te spreken met de meter/peter naargelang diens activiteiten

Waar
Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel  - bereikbaarheid 
Max aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 10.

Inschrijven
Stuur een mail uiterlijk tot 23 februari as naar ann.ronsmans@vvsg.be met daarin tevens de thema’s voor het rondetafelgesprek die jij graag aan bod ziet komen.

Info inhoudelijk
Lies Vereecke, Programmamanager Opleidingen & Evenementen VVSG
lies.vereecke@vvsg.be, 0476 60 57 21

Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

Organisatie
Een organisatie van de VVSG in samenwerking met het Vlaams Parlement.

 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/varia/logo.jpg

Opleidingssessies

24 maa '20