Sinds 1 januari 2019 is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die in opstartfase is. De vervoerregioraad is hét basisplatform voor overleg over mobiliteit en zorgt ervoor dat mobiliteit gestroomlijnd wordt.

Samen met de vervoerregio’s wordt ook het concept van basisbereikbaarheid geïntroduceerd. Op 26 april 2019 is het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. Met dit decreet worden belangrijke maatschappelijke functies bereikbaar gemaakt op basis van een vraaggericht systeem zodat vervoersmiddelen en budgetten optimaal worden ingezet. Combimobiliteit, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren, staat centraal.

Met basisbereikbaarheid gaan we van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd openbaar vervoer. Bovendien wordt de lokale overheden een grotere stem beloofd bij de invulling ervan. Lokale overheden krijgen dankzij de vervoerregio’s meer autonomie om hun vervoersnet uit te tekenen. De verschillende overheden zitten er aan tafel als evenwaardige partners. Er zal dus minder versnippering zijn omdat alle partners met elkaar overleggen op een hoger niveau en zo het gemeentelijk belang overstijgen.

Wat zal er concreet veranderen voor u? Hoe zal het GIP evolueren? Zijn er overgangsbepalingen voorzien? En hoe zit het met de vigerende en belendende regelgeving?

Het huidige RMC en GBC zal vervangen worden door de PSG (projectstuurgroep). Ook de mobipunten als knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau ontsnappen niet aan onze aandacht. We zullen ook nieuwigheden toelichten zoals het vierkant groen, de schoolstraten en de subsidiëring van de schoolomgeving.

De VVSG licht de uitwerking van een gemeentelijk ondersteuningsplatform vervoerregiowerking toe en hoe die u kan ondersteunen bij basisbereikbaarheid.

Je hebt de keuze uit drie infosessies. Schrijf je in via onderstaande link.

Opleidingssessies

19 jun '19
21 jun '19
25 jun '19