Waarom

Het debat over regionaal sociaal beleid kwam recent in een stroomversnelling omwille van verschillende evoluties :

 • Bestuurlijk : de integratie OCMW en gemeente en het verdwijnen van de persoonsgebonden  materies bij de provincies.
 • Maatschappelijk : een steeds complexere maatschappij waardoor een multidisciplinaire aanpak (over sectoren en gemeentegrenzen heen) aangewezen is.
 • Beleid : heel wat Vlaamse beleidsevoluties positioneren de lokale besturen als neutrale partner die de zorg voor personen met een zorgnood centraal zet en in goede banen leidt.  Denken we aan de oproep 1 gezin 1 plan, het werk-zorgdecreet, de werking van de eerstelijnszones,…

Er is een algemene tendens in alle sectoren waarbij  het bovenlokale/regionale steeds meer aan belang wint (vervoerregio, ruimtelijke planning, wonen, zorg, erfgoed, arbeid, veiligheid,…).

Het decreet lokaal sociaal beleid geeft de lokale besturen de regierol in het lokaal sociaal beleid. Een regionale ondersteuningsstructuur kan een toegevoegde waarde hebben om een effectief lokaal sociaal beleid te verzekeren. 

Een sociaal streekbeleid werkt van onderuit, aanvullend en complementair aan het lokaal sociaal beleid van de gemeenten die tot hun werkingsgebied behoren.

Er zijn grosso modo twee verschillende motieven om ook in de sociale sector regionaal te werken.

Efficiëntie : Door middelen/krachten te bundelen bv de gezamenlijke aanwerving van een jurist voor schuldbemiddeling, kan men meer bereiken.

Effectiviteit : Heel wat sociale problemen stoppen niet aan de grenzen van de gemeenten. Dak- en thuisloosheid is zo een voorbeeld en vereisen een  intersectorale en regionale aanpak. 

Wat

Met deze inspiratiedag willen we aan de hand van concrete en goede praktijken illustreren wat de meerwaarde is van regionaal sociaal beleid.

Deze 8  goede praktijken zullen aan bod komen :

 1. Kracht.wonen (regionale en intersectorale aanpak van dak-en thuisloosheid) – W13
 2. Regionale samenwerking en organisatie thuiszorg – Welzijnszorg Kempen
 3. Tewerkstellingsbegeleiding op regionaal niveau – Welzijnsregio Noord-Limburg
 4. Dienstverlening algemeen  Welzijnskoepel West-Brabant
 5. Van dienstverlening naar beleid – W13
 6. Samenwerking met privé partners (samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal)– DVV Westhoek
 7. Katrolwerking (studie- en opvoedingsondersteuning aan huis) – welzijnsband Meetjesland
 8. Wijkgezondheidscentra Kempen – Welzijnszorg Kempen en partners

Daarnaast zal prof. dr. Joris Voets vanuit bestuurlijk oogpunt de mogelijkheden verkennen van regionaal sociaal beleid. In een panelgesprek met academici en politici zal er gedebateerd worden over de do' en dont's van regionaal sociaal beleid en de best mogelijke aanpak. Het debat wordt gemodereerd door voormalig De Standaard journalist Guy Tegenbos.

Voor wie

Beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken van OCMW's , steden en gemeenten, OCMW-verenigingen, streekintercommunales, intergemeentelijke verenigingen, CAW's, …

Programma

08.45 uur ​​​Onthaal​ met koffie
09.15 uur Verwelkoming en inleiding: Piet Van Schuylenbergh, directeur VVSG
09.25 uur

Een bestuurskundige insteek: wat kan een regionaal sociaal beleid bestuurskundig inhouden, hoe kan dit georganiseerd worden? door prof. dr. Joris Voets (UGent)

​10.00 uur

 Goede (praktijk)voorbeelden/café-formule: praktijken die uitgerold worden over een groot werkingsgebied die meer zijn dan alleen dienstverlening en die een brede, intersectorale scoop hebben. De 8  goede voorbeelden worden eerst plenair kort toegelicht (max 3 minuten) en dan verder toegelicht en in gesprek per buffettafel, in 3 rondes.  

​11.20 uur ​ Panelgesprek, waar de vraag centraal staat: hoe doe je dit nu? Met enkele bepalende beleidsverantwoordelijken en deskundigen die hierover met elkaar in debat gaan. Debat gemodereerd door Guy Tegenbos.
12.10 uur Een beleidsmatige insteek door de nieuwe Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
​12.25 uur​ Uitgeleide en toekomst
​12.35 uur Informele afronding met broodjes

 

Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Vlinter.

Deelnameprijs

€ 70, inclusief documentatie, broodjes en koffiepauzes. 

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 7 november 2019. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Info

Opleidingssessies

12 nov '19