Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren 19-20. Schrijf nu in!

Opnieuw drie sessies. Voor diensthoofden vrije tijd. Een groot netwerk waarin we leren van elkaar.  

schrijf nu in!

Interessante opleidingen en activiteiten

Opleidingen en studiedagen

21 nov '19