Praktijk informatie

Haspengouwse gemeenten zetten in op digitale dienstverlening naar ondernemers

# Werken en ondernemen Lees meer

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-06-2020
30.06.2020 MB houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Economie, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Veiligheid, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 30-06-2020
26.06.2020 KB nr. 41 wijz. de wet 23.03.2020 wijz. wet 22.12.2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen [ Coronav
# Personeel, Economie, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 01-07-2020
26.06.2020 KB nr. 46 tot uitvoering van art. 5, par. 1, 5° van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers e
# Personeel, Economie, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 06-07-2020
23.06.2020 MB wijz. MB 18.05.2020 tot uitvoering van het BVR 20.03.2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12.03.2020 inzake het coro
# Economie, Werken en ondernemen Lees meer