Recente kennisitems

Kennisitem - 24-09-2020
21.09.2020 KB wijz. KB 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het KB 07.12.1992 betr. de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen [ Coronavirus ]
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 17-09-2020
13.09.2020 KB wijz. art. 7 van het KB 23.04.2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressivite
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 17-09-2020
10.09.2020 MB tot uitvoering van art. 15 van het KB 15.07.2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 28-08-2020
22.08.2020 KB tot tijdelijke afwijking van sommige termijnen in de procedure van de verificatie van de uitgaven opgenomen in art. 164 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus [ Coronavirus ]
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer