Recente kennisitems

Kennisitem - 30-06-2020
26.06.2020 KB nr. 45 tot uitvoering van art. 5, par. 1, 5° van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregele
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 25-06-2020
22.06.2020 KB betr. diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijz. art. 12 en 16 van het KB 30.03.2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille va
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 03-07-2020
17.06.2020 MB tot bepaling van de lijst met kwaliteitsbewijzen, bepaald in art. 4 van het BVR 24.05.2019 tot uitvoering van het dec. 29.03.2019 betr. het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Econo
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 16-06-2020
10.06.2020 MB tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
# Preventie en veiligheid, Werk, Veiligheid, Werken en ondernemen Lees meer