Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Het stelsel Tijdelijke Werkervaring  (TWE) werd op 1 januari 2017 ingevoerd, waarbij de belangrijkste tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW's, artikel 60§7,  in dit stelsel werd geïntegreerd. Een artikel 60§7 tewerkstelling blijft mogelijk, maar moet sinds deze datum ingebed worden in een ruimer traject tijdelijke werkervaring van 24 maanden, met (eventueel) voorzorg en nazorg.

Sinds de invoering van TWE heeft de VVSG structureel en heel nauw overleg gepleegd met de VDAB over deze tewerkstellingsmaatregel. Knelpunten uit het werkveld werden en worden overgemaakt aan de centrale diensten van de VDAB met de vraag naar oplossingen. 

In nauw overleg met de VVSG heeft de VDAB de volgende documenten over TWE opgemaakt:


Voor de registraties in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) van VDAB kun je de volgende documenten raadplegen:

Voor opmerkingen/vragen of het signaleren van knelpunten over TWE 

KLIK HIER

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-05-2019
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
# ICT en e-government, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Tijdelijke Werkervaring , Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Tijdelijke Werkervaring 2
Kennisitem - 22-05-2019
Tijdelijke Werkervaring
# Werk, Tijdelijke Werkervaring , Werken en ondernemen read.more