Nieuws

Praktijk informatie

Lokale Schouders voor Globale Uitdagingen: nieuwe editie

# Internationaal Lees meer

Opleidingen

Recente kennisitems

Kennisitem - 03-07-2020
12.06.2020 BVR houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
# SDG's, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 22-06-2020
12.06.2020 BVR tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
# SDG's, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 25-06-2020
10.06.2020 Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring van productie-installaties van warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen moet voldoen voor het toekennen van
# Sociale dienstverlening, SDG's, Samenleving, gezin & welzijn, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 29-06-2020
05.06.2020 BVR tot erkenning van de uitzonderlijke zomer die zich voordeed van 15 juni tot 30.09.2019 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp
# SDG's, Natuur & Milieu Lees meer