Nieuws

Projectoproep: SDG-uitdaging

De VVSG lanceert een oproep om lokale initiatieven te ondersteunen die een innovatieve en participatieve oplossing bieden voor de maatschappelijke uitdagingen die vervat zijn in de Agenda 2030.

Lees meer

Opleidingen

Recente kennisitems

Kennisitem - 03-04-2020
31.03.2020 MB wijz. art. 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van het MB 23.06.2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het mest
# SDG's, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 01-04-2020
27.03.2020 BVR tot uitvoering van art. 5 van het dec. 20.03.2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, SDG's, Bestuur, Wonen en verbouwen, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 01-04-2020
27.03.2020 BVR tot uitvoering van art. 5 van het dec. 20.03.2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving [ Coronavirus ]
# SDG's, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 01-04-2020
27.03.2020 BVR tot uitvoering van art. 5 van het dec. 20.03.2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leeg
# Economie, Ruimtelijke Ordening, SDG's, Wonen en verbouwen, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu Lees meer