Nieuws

Praktijk informatie

Video over stedenband Roeselare-Dogbo

# Internationaal Lees meer

Opleidingen

Recente kennisitems

Kennisitem - 18-07-2019
01.07.2019 MB wijz. MB's ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun, wat betreft de opheffing van de voorwaarde inzake de financiële ratio’s, de verduidelijking van de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijk
# Economie, Milieu en klimaat, SDG's, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 08-07-2019
19.06.2019 BVR betr. de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector
# Milieu en klimaat, SDG's, Bestuur, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 03-07-2019
07.06.2019 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1004 tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, de verificatie en de verslaglegging van gegevens over afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit C (20
# Europa, Mondiaal, Milieu en klimaat, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 05-07-2019
06.06.2019 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/936 wijz. de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 808/2014, (EU) nr. 809/2014 en (EU) nr. 908/2014 wat betreft de in het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma's opgezette financieringsinstrumenten
# Europa, Mondiaal, Milieu en klimaat, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more