Provider image

De politieke organisatie van de gemeenten en de ocmw’s, die onder het toepassingsgebied van het decreet 22.12.2017 over het lokaal bestuur (DLB) vallen, wordt gewijzigd. Dit besluit bepaalt het maximum aantal (gedeelten) werkdagen per maand in het politiek verlof uitgeoefend in de gemeenten die onder het toepassingsgebied vallen van het DLB. Het bepaalt ook het maximum aantal (gedeelten) werkdagen per maand in het politiek verlof van de leden van het bijzonder comité voor de…