Provider image

Deze wet brengt de wet 15.04.1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren in overeenstemming met de terminologie opgenomen in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wet voegt het begrip 'functionaris voor gegevensbescherming' toe. Ze voorziet eveneens dat de gegevens opgenomen in het blootstellingsregister mogen gebruikt worden voor statistische doeleinden. Ten slotte wordt het gegeven…